AgenciaGourmet té la seva seu social a Gran Via de les Corts Catalanes, 672 – 08010 de Barcelona amb NIF 36.572.555-W.

L’usuari en començar a navegar per la nostra web accepta sense reserves totes i cadascuna de les disposicions contingudes en aquest Avís Legal.

La pàgina d’AgenciaGourmet pot ser visitada de manera lliure per qualsevol usuari.

AgenciaGourmet es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com limitar e impedir-hi l’accés, ja sigui temporal o definitivament, sense notificació prèvia.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal,  amb els altres avisos i reglaments d’ús e instruccions posats pel coneixement de l’Usuari, com també amb la bona moral i als bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Igualment l’usuari es compromet a fer un bon ús dels continguts d’aquesta plana web d’acord amb la legalitat vigent i a no fer-ne ús de manera il·lícita, prohibida o que siguin lesius dels drets de tercers. La responsabilitat de l’ús indegut dels continguts d’aquest web recau totalment sobre l’usuari.

AgenciaGourmet queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

AgenciaGourmet no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, i que no siguin gestionats per ells mateixos.